NORMA CE

Znak CE umieszczony na każdym naszym produkcie to deklaracja producenta, iż produkt spełnia wymagania dyrektyw unijnych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia oraz środowiska, jak również określających zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent podpisując produkt znakiem CE deklaruje, że nie zagraża on zdrowiu i nie szkodzi środowisku.

Klasa wykonania EXC3

Do tej klasy wykonania zalicza się elementy konstrukcyjne lub konstrukcje nośne poddane obciążeniom przeważająco stałym i nie przeważająco stałym (dynamicznym) wykonane ze stali do klasy wytrzymałości S700.

O czym świadczy oznaczanie produktu znakiem CE?

 • Wystawiając deklarację zgodności gwarantujemy naszym Klientom, że nasz wyrób jest bezpieczny. Potencjalny Klient mający do wyboru dwa takie same produkty – jeden bez oznaczenia CE, drugi z oznaczeniem CE – wybierze ten drugi, gdyż charakteryzuje się on większym bezpieczeństwem spełniającym wszystkie obowiązujące przepisy i normy.
 • Oznaczenie produktów znakiem CE świadczy o większej stabilności przedsiębiorstwa, a także jakości wyrobów i świadczonych usług.
 • Swobodny przepływ towarów. Uzyskanie normy umożliwiło nam rozszerzenie zasięgu rynkowego poprzez swobodne wprowadzanie do obrotu wytwarzanych konstrukcji na rynku całej Unii Europejskiej.
 • Potwierdzenie zgodności z wymaganiami przepisów prawnych.

W dniu 22.05.2014 r. na terenie firmy BEST-POL S.A. został zakończony audyt certyfikujący na zgodność z wymaganymi normami: EN 1090 EXC 3. Pozytywny wynik audytu pozwala Nam oznaczać nasze konstrukcje znakiem CE.

NORMA ISO

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Firma BEST-POL S.A. zajmująca się produkcją i sprzedażą hal namiotowych, konstrukcji stalowych i aluminiowych oraz wszelkiego rodzaju plandek samochodowych i innych wyrobów z materiałów PCV, dąży do osiągnięcia znaczącej pozycji na rynku polskim i zagranicznym oraz zachowania pozycji partnera godnego zaufania poprzez doskonalenie w zarządzaniu oraz konkurencyjne zaspokajanie potrzeb klientów w sposób nowoczesny, bezpieczny, ekonomiczny i czysty ekologicznie.

Cele strategiczne

 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 3834-2 i PN-EN1090-1.
 • Utrzymanie oraz systematycznie poszerzanie dotychczasowej bazy klientów.
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uciążliwości dla środowiska i ograniczania ilości powstających odpadów oraz racjonalne użytkowanie mediów.
 • Uruchamianie zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych przy wykorzystaniu nowych dostępnych technik (BAT).
 • Podnoszenie świadomości dotyczącej jakości, ekologii i bhp wszystkich pracowników i angażowanie ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska.

Deklarujemy

 • spełnienie wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zanieczyszczeniom w środowisku naturalnym
 • zapewnienie środków na funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

oraz informujemy, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • odpowiada wyznaczonym celom organizacji
 • została uzgodniona z pracownikami
 • jest publicznie dostępna

Poznań, dnia 29.05.2015 Prezes Zarządu
Robert Michalski

Certyfikaty

Firma posiada certyfikowany - zgodny z PN-EN ISO 3834-2 (TÜV Rh 01 202 PL/A-14 0870) - system zarządzania jakością w spawalnictwie certyfikowany - zgodny z EN 1090-1 (TÜV Rh 0035-CPR-1090-1.00636-TÜVRh.2014.001) - system Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zgodny z EN 1090-2 certyfikat spawalniczy (TÜVRh-EN1090-2.00592.2014.001).

 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji - pobierz
 • Certyfikat spawalniczy - pobierz
 • Certyfikat weryfikacja zakładu spawalniczego - pobierz