Informacja o wyniku postępowania ofertowego na: Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW z - 2017-10-02

Informujemy, że przeprowadzonym postępowaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 02.10.2017 r. na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" wybrana została oferta firmy:
3energy Lech Szafran

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na dostawę 4 szt. urządzeń spawalniczych.

Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 05.10.2017 r.na dostawę 4 szt. urządzeń spawalniczych w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" wybrana została oferta firmy:
RYWAL RHC Sp. z o.o..

Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej - 2017-10-02

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02-10-2017 dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW
Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy 4 szt. nowych urządzeń spawalniczych

Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Zapraszamy do składania ofert.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na: Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW

Informujemy, że przeprowadzone postępowanie ofertowe ogłoszone w dniu 08.09.2017 r. na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" zakończono bez wyboru oferty.
Postępowanie dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW zostanie ponowione.

Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW
Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy BEST-POL S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Zapraszamy do składania ofert.