ПЕРЕГЛЯНУТИ

Користуючись послугами нашого сервісу, ви надаєте нам свою інформацію. Дана Політика конфіденційності призначена для допомоги в розумінні, які дані та з якою метою ми збираємо, а також для чого ми їх використовуємо. Ця інформація є важливою, тому ми просимо уважно ознайомитися з даним документом. Створюючи новий обліковий запис у цьому сервісі, ви можете цілком безпечно користуватися його структурою, а дані, що записуються на вашому комп'ютері та в обліковому записі, включають у себе рішення, які ви можете використовувати пізніше для управління своєю інформацією, а також для захисту своєї конфіденційності і забезпечення їх безпеки.

Відповідно до ст. 13 п. 1–2 (дані, що збираються безпосередньо) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Законод. Вісник UE L 119, с. 1) – іменованого далі RODO − інформуємо, що:

I. АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми, компанія BEST-POL S.A. Kuny 13, 62-710 Władysławów, NIP: 6681972226, являємось адміністратором ваших персональних даних.

II. ІНСПЕКТОР ІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ

Функції та завдання Інспектора із захисту даних виконує Адміністратор захисту даних.

III. МЕТА І ПІДСТАВИ ОПРАЦЮВАННЯ

A. Представлення пропозицій та виконання договорів

Ми будемо опрацьовувати ваші персональні дані для того, щоб вживати заходів щодо укладення угод про співробітництво, а також з метою їх виконання (підстава ст. 6 п. 1 літера b RODO). Ми будемо опрацьовувати ваші дані також для можливого визначення, розслідування або захисту від претензій, що є реалізацією наших законних інтересів (підстава ст. 6 п. 1 літера f RODO).

B. Веб-сервіс

Наш сервіс виконує також функції отримання інформації про користувачів та їх дії шляхом добровільного введення у поля формуляра інформації, запису на кінцевих пристроях файлів "cookie" (так званих "тістечок").

C. Формуляри

 • 1. Сервіс збирає інформацію, яка добровільно надається користувачем.
 • 2. Крім того, сервіс може записати інформацію про параметри підключення (вказати час, IP-адресу комп'ютера).
 • 3. Дані, вказані у формулярі, не надаються третім особам інакше, ніж за попередньою згодою користувача.
 • 4. Дані, вказані у формулярі, можуть становити зібрання потенційних клієнтів, яке зареєстроване Оператором сервісу у реєстрі, котрий веде Генеральний інспектор із захисту персональних даних.
 • 5. Дані, вказані у формулярі, опрацьовуються з метою, яка виникає із функції конкретного формуляра, напр., з метою здійснення процесу обслуговування сервісної заявки або комерційного контракту.
 • 6. Дані, вказані у формулярах, можуть передаватися суб'єктам, які з технічної сторони забезпечують виконання деяких послуг – особливо це стосується передачі інформації про власника домена суб'єктам, що є операторами Інтернет-доменів (насамперед Державний науково-дослідний інститут Наукова та академічна комп'ютерна мережа – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r. – NASK), службам, котрі обслуговують платежі або іншим суб'єктам, з якими Оператор сервісу співпрацює у даній сфері.

D. Файли cookies

 • 1. Сервіс використовує файли cookies.
 • 2. Файли cookies (так звані "тістечка") представляють собою комп'ютерні дані, зокрема, текстові файли, які зберігаються в кінцевому пристрої користувача та призначені для використання веб-сайтами сервісу. Файли сookies як правило містять назву веб-сайту, з якого вони походять, час їх зберігання в кінцевому пристрої, а також унікальний номер.
 • 3. Суб'єктом, що зберігає в кінцевому пристрої користувача файли cookies та отримує до них доступ, є оператор сервісу.
 • 4. Файли cookies використовуються у наступних цілях:
  • a. створення статистики, яка допомагає зрозуміти, яким чином користувачі сервісу користуються веб-сайтами, що дає можливість удосконалювати їх структуру та зміст;
  • b. підтримка сесії користувача сервісу (після входу в систему), завдяки якій користувач не змушений на кожній субсторінці сервісу повторно вводити свій логін і пароль;
  • c. визначення профілю користувача для відображення підходящих йому матеріалів у рекламних мережах, зокрема, в мережі Google.
 • 5. У рамках сервісу застосовуються два основні типи файлів cookies: „сесійні” (session cookies) та „постійні” (persistent cookies). "Сесійні" cookies представляють собою тимчасові файли, які зберігаються в кінцевому пристрої користувача до моменту його виходу з веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). „Постійні” файли cookies зберігаються в кінцевих пристроях користувача протягом часу, визначеного в параметрах файлів cookies, або до моменту їх усунення користувачем.
 • 6. Програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів (веб-браузер) як правило дозволяє зберігати файли cookies в кінцевому пристрої користувача. Користувачі сервісу можу внести зміни в налаштування веб-браузера у цій сфері. Веб-браузер дозволяє усувати файли cookies. Можливе також автоматичне блокування файлів cookies. Детальна інформація на цю тему знаходиться у розділі Допомога або в документації веб-браузера.
 • 7. Обмеження використання файлів cookies може вплинути на деякі функції, що доступні на веб-сайтах сервісу.
 • 8. Файли cookies, що зберігають в кінцевому пристрої користувача сервісу, можуть також використовуватися рекламодавцями та партнерами, які співпрацюють з оператором сервісу.
 • 9. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності цих компаній, щоб дізнатися про правила використання ними файлів cookie, які використовують у статистиці: Політика конфіденційності Google Analytics
 • 10. Файли cookie можуть використовуватися рекламними мережами, зокрема, мережею Google, для відображення рекламних оголошень, адаптованих до способу використання сервісу користувачем. Для цього вони можуть зберігати відомості про шляхи навігації користувача або про час перебування на даному сайті.
 • 11. В області інформації про пріоритети користувача, що збирається рекламною мережею Google, користувач може переглядати і редагувати інформацію з файлів cookies за допомогою інструменту: https://www.google.com/ads/preferences/
 • 12. Якщо користувач не бажає отримувати файли cookies, він може змінити налаштування свого веб-браузера. Ми попереджуємо, що відключення обслуговування файлів cookies необхідних для процесів ідентифікації, безпеки, збереження пріоритетів користувача може ускладнити, а в крайніх випадках зробити неможливим користування веб-сайтами.
 • 13. Для управління налаштуваннями cookies виберіть із вказаного нижче списку веб-браузер / систему та виконайте дії згідно з інструкціями:
  • a. Internet Explorer;
  • b. Chrome;
  • c. Safari;
  • d. Firefox;
  • e. Opera;
  • f. Android;
  • g. Safari (iOS);
  • h. Windows Phone;
  • i. BlackBerry.

E. Журнали сервера.

 • 1. Відомості про деякі дії користувача підлягають запису в журнал на рівні сервера. Ці дані використовуються виключно для адміністрування сервісу, а також для забезпечення якомога більш ефективного обслуговування хостингових послуг, які надаються.
 • 2. Ресурси, які переглядаються, ідентифікуються за допомогою адреси URL. Крім того, запису можуть підлягати:
 • a. час отримання запиту,
 • b. час відправлення відповіді,
 • c. назва станції клієнта – ідентифікація, що здійснюється протоколом HTTP,
 • d. інформація про помилки, які допущені при здійснення транзакцій HTTP,
 • e. адреса URL сайту, які користувач раніше відвідав (referer link) – у випадку, якщо перехід до сервісу відбувся по відсиланню/зсилці,
 • f. інформація про веб-браузер користувача,
 • g. інформація про адресу IP,
 • h. Наведені вище дані не пов'язані з конкретними особами, що переглядають веб-сайти.
 • 4. Вищевказані дані використовуються лише з метою адміністрування сервера.

IV. ТРИВАЛІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Ми будемо опрацьовувати ваші персональні дані протягом строку дії договору. У випадку розірвання договору ми будемо опрацьовувати ваші персональні дані у строк, протягом якого можуть бути пред'явлені претензії, пов'язані з цим договором. Цей строк становить максимально 11 років, починаючи з кінця року, в якому договір був розірваний.

V. ПРАВА ОСІБ, КОТРИХ СТОСУЮТЬСЯ ДАНІ

Відповідно до положень RODO ви маєте:

 • a) право доступу до своїх даних, а також право отримати їх копію;
 • b) право на виправлення (зміну) своїх даних;
 • c) право на усунення даних, обмеження опрацювання даних;
 • d) право переносити дані;
 • e) право подавати скарги контролюючому органу;
 • f) право подачі протесту

Вищевказані права можуть бути реалізовані шляхом відправлення рекомендованим листом відповідної заяви на наступну адресу: BEST-POL SA Kuny 13, 62-710 Władysławów, NIP: 6681972226 або на адресу електронної пошти: rodo@best-pol.com

VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГУ НАДАННЯ ДАНИХ

Надання даних є умовою укладення договору.

VII. ОТРИМУВАЧІ ДАНИХ

Ми повідомляємо, що до ваших персональних даних будуть мати доступ організації, які опрацьовують ці дані від нашого імені згідно зі ст. 28 RODO.

VIII. АВТОМАТИЧНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Ми повідомляємо, що відносно ваших даних не будуть прийматися автоматичні рішення і ваші дані не будуть профілюватися..

ПЕРЕГЛЯНУТИ